Zašto je Vrhovni sud 95 dana pisao presudu Vićanu: Bilo je puno posla, 11 stranica, a i sezona

Zašto je Vrhovni sud 95 dana pisao presudu Vićanu: Bilo je puno posla, 11 stranica, a i sezona
16 Dec
2013

VRHOVNI sud donio je pravomoćnu odluku za slučaj "Vrtovi sunca" 10. srpnja ove godine, no tek 14 listopada ona je zaprimljena na Županijskom sudu u Dubrovniku kada je postala pravomoćna. U tih 95 dana jedan od osuđenih, Pero Vićan, stigao je biti izabran u Gradsko vijeće Grada Dubrovnika i u Županijsku skupštinu te sudjelovati u procesima donošenja odluka,  iako to nije smio.

 
 
Vrhovni sud tvrdi kako presuda nije putovala do Dubrovnika više od 90 dana već da je zaprimljena u prvostupanjskom sudu istog dana kada je i poslana s Vrhovnog suda Republike Hrvatske. No, što se zapravo dogodilo? 
 
"Složeni procesi ne mogu biti gotovi u kratkom roku"
 
"Postupak pripremanja i donošenja drugostupanjske odluke, kao niti izrade njenog pisanog otpravka s obrazloženjem nije, proces koji se, u redovnom tijeku stvari, a posebno ne u složenijim predmetima, može obaviti u vrlo kratkom vremenskom razdoblju od nekoliko dana", tvrdi za Index sudac Dražen Tripalo glasnogovornik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. 
 
Prema protokolu, nakon što vijeće Vrhovnog suda donese odluku, sudac izvjestitelj izrađuje nacrt odluke, a nakon toga  ona se sa spisom dostavlja predsjedniku vijeća koji provjerava pravilnost i potpunost izreke i obrazloženja a po potrebi i razjašnjava sa sucem izvjestiteljem dijelove nacrta odluke za koje ocijeni da je to nužno.
 
Nakon usuglašavanja stavova suca izvjestitelja i predsjednika vijeća koji tada potpisuje nacrt odluke, spis se dostavlja službi evidencije sudske prakse, u kojoj je (treći) sudac zadužen za provjeru jesu li pravna shvaćanja izražena u nacrtu odluke suglasna pravnim stavovima izraženima u ranijim odlukama tog Odjela i pravnim shvaćanjima donesenima na sjednicama Odjela, kao i za provjeru je li odgovoreno na sve žalbene navode. Tek nakon te provjere  i nakon konačnog prihvaćanja nacrta odluke od strane službe evidencije, odluka je spremna za dostavljanje sa spisom prvostupanjskom sudu. 
 
Nema odgovornosti 
 
"Zbog svega iznesenog, a imajući na umu i korištenje godišnjih odmora sudaca, naravno, najvećim dijelom upravo u ljetnom razdoblju, nije neuobičajeno da od donošenja drugostupanjske odluke do njene otpreme prođe više dana.Zbog svega navedenog, a imajući na umu i složenost predmeta na koji se odnosi Vaš upit koja je posljedica broja optuženika i inkriminiranih im kaznenih djela, opsežnosti dokazne građe i broja i opsega žalbi, a, konačno i opsežnosti drugostupanjske presude izrađene na 11 stranica, razdoblje koje je proteklo od donošenja drugostupanjske odluke do njene otpreme ni u kom se slučaju ne ukazuje povodom za ispitivanje nečije odgovornosti", zaključuje na kraju sudac Tripalo. 
 
U Ministarstvu pravosuđa kažu nam kako to ministarstvo u okviru poslova pravosudne uprave ispituje i pritužbe o neosnovanom odugovlačenju u postupanju pravosudnih tijela no u ovom slučaju nema elemenata neosnovanog odugovlačenja presude. 
 
Ministarstvo pravosuđa: Nije bilo odugovlačenja
 
"Kako iz podataka kojima MInistarstvo pravosuđa raspolaže proizlazi da je presuda u predmetu I Kž-Us-114/12 donijeta na sjednici vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanoj 10. srpnja 2013,  očito je da je presuda, u razdoblju od sjednice na kojoj je donesena pa do dostave Županijskom sudu u Zagrebu, bila u fazi pisane izrade i provjere kroz evidenciju suda, slijedom čega nema osnove za zaključak o neosnovanom odugovlačenju u postupanju suda", kaže nam na kraju Sergej Abramov glasnogovornik Ministarstva pravosuđa.
 
Na kraju ostaje moralno pravo Pera Vićana koji je još 10. srpnja ove godine znao za presudu, no svejedno je tri dana kasnije prisegnuo za člana Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, iako je znao, da kada presuda jednom i dođe, više neće moći biti vijećnik.