Inicijativa Srđ je naš: Uspjeli smo! Probudili smo

Inicijativa Srđ je naš: Uspjeli smo! Probudili smo
16 Pro
2013

"OVO JE veliki korak za demokratizaciju demokracije u Hrvatskoj. Kod 31 posto građana probudili smo vjeru da sami mogu odlučiti o projektu na Srđu i budućnosti Dubrovnika. Građani Dubrovnika jasno su na Referendumu iznijeli svoj stav o projektu na Srđu i Incijativa Srđ je naš učiniti će sve da se ta volja građana i provede", rečeno je danas za konferenciji za novinare Inicijative Srđ je naš koji su još jednom čestitali svim građanima koji su izrazili svoje mišljenje o projektu na Srđu, kako onima koji su protiv projekta tako i onima koji su podržali projekt. 

Probuđeni Dubrovnik 
 
"Dubrovnik se probudio te inspirirao građane i u ostataku Hrvatske da se aktivno uključe u upravljanje svojim lokalnim zajednicama te suprotstave špekulativnim i štetnim projektima.  Iz ovog reFERenDUma izlazimo osnaženi podrškom 85 posto građana koji su iznijeli svoj stav o projektu na Srđu, te povjerenjem mnogih građana koji su nesebičnim volonterskim doprinosom omogućili Referendum", rečeno je danas u dubrovačkim Lazaretima gdje su ispred Inicijative bili nazočni Đuro Capor i Luko Piplica. 
 
Kako su naglasili Inicijativa Srđ je naš dobila je punopravno pravo građanstva u društvenom životu Dubrovnika, a lokalna vlast snažni korektiv svom djelovanju. Slavljenje činjenice da jasno izražena volja građana nije pravno obvezujuća za Gradsko Vijeće najbolje govori o podcjenjivačkom odnosu ovog investitora prema građanima Dubrovnika. Na takav odnos ovog investitora prema građanima Dubrovnika Inicijativa SJN upozorava od samih početaka, naglasilo se danas.  
 
Planira se ustavna tužba
 
"Srđ je naš još će odlučnije ustrajati na borbi protiv mnogih nezakonitosti na kojima se ovaj projekt temelji. Podsjećamo da trenutno imamo tri tužbe koji osporavaju zakonitost dokumenata na osnovu kojih se ovaj projekt planira realizirati. SJN planira podnijeti i ustavnu tužbu kojom bi zaštitio nedvosmisleno izraženu i ustavno valjanu volju građana Dubrovnika na ovom Referendumu", zaključio je  koordinator inicijative Đuro Capor 
 
Podsjetimo kako je na redovitom sastanku Inicijative odlučeno kako će se dio aktivista angažirati u političkom životu Grada. Tako će sa svojom nezavisnom listom krenuti u kampanju za osvajanje glasova za Gradsko vijeće Potvrđeno je kako će nositelj liste biti Igor Miošić.
Tagged under