Zašto je projekt štetan?

JER je mešetarski, koruptivan i nezakonit
Zbog planiranja gradnje smještajnih kapaciteta i stambenih objekata (240 vila, 400 apartmana i 2 hotela) na zemljištu namijenjenom sportskoj namjeni
Zbog kupovine parcela u zoni sportsko-rekreacijske namjene po cijenama negrađevinskog zemljišta
Zbog nezakonite izmjene Županijskog prostornog plana i 7-godišnjeg nerješavanja tužbe kojom se osporavaju te nezakonite izmjene
Zbog pogodovanja investitoru kršenjem zakona u postupku procjene utjecaja na okoliš
JER je posljedica stavljanja gradskih vlasti u službu privatnog umjesto javnog interesa
Davanjem cijelog prostora platoa Srđa (330 ha) u ruke jednom privatnom investitoru nepovratno bi se izgubio jedini preostali prostor za promišljanje budućeg ekonomskog i društvenog razvoja Grada Dubrovnika te planiranje prijeko potrebnih javnih i razvojnih sadržaja
Grad Dubrovnik nije naručio niti napravio nijednu nezavisnu studiju (ekološku, ekonomsku, turističku …) kojom bi podrobnije analizirao troškove i koristi, te kratkoročni i dugoročni utjecaj ili štetu tog megaapartmanskog naselja na Srđu
JER je dugoročno ekonomski štetan za Dubrovnik
Stručnjaci Instituta za turizam tvrde da ovaj projekt ne može produžiti turističku sezonu u Dubrovniku, ne može bitno doprinijeti turističkoj ponudi, niti može bitno uvećati prihode od turizma
Obećanja o broju radnih mjesta, prema stručnjacima Instituta za turizam, najmanje su trostruko prenapuhana. Radna mjesta mogu se lakše i brže otvoriti drugim planiranim investicijama od kojih će koristi imati cijeli Grad i njegovi građani
Trošak izgradnje i održavanja infrastrukture ove privatne investicije u potpunosti bi i trajno išao na teret građana Grada Dubrovnika (kao što već sada plaćamo izgradnju podzemne trafostanice koja je prvenstveno namijenjena potrebama "Golfograda")
Apartmanizacija platoa Srđa u tom obimu devastirala bi krajobrazne, arhitektonske i prosstorne kvalitete Grada i ugrozila njegov status grada na popisu UNESCO-ve baštine
Stambeni objekti (vile i apartmani) ukupne kvadrature veličine četiri Nove Mokošice izraz su brutalne apartmanizacije, a ne promišljenog razvoja gospodarstva i turističke ponude Grada
JER je ekološki poguban
Projekt bi nepovratno uništio okoliš i devastirao postojeći ekosustav. Ne postoje garancije ni znanstveni dokazi da pesticidi i herbicidi koji bi se u velikim količinama koristili za održavanje golf igrališta ne bi kroz krški teren i sustav podzemnih voda dospjeli do vode koju pijemo
Projekt zahtijeva 27.5 % raspoloživih kapaciteta vode iz Omble. Investitorova tvrdnja o korištenju 1% kapaciteta Omble obmanjujuća je jer se odnosi na ukupnu količinu vode koja protiče kroz Omblu, a ne na vodu koju je moguće zahvatiti i koristiti